Bedrijfshulpverlening altDeskundige bijstand intern
De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van de Arbowet bijstaan door een of meerdere werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners (BHV'ers). Deze BHV'ers dienen te worden opgeleid met een veiligheidscursus (BHV cursus) die elk jaar herhaald dient te worden om zo de veiligheid binnen het bedrijf te waarborgen.Algemene informatie over BHV-opleidingen:
Als er zich in uw bedrijf een calamiteit voordoet, moeten alle aanwezige mensen in uw bedrijf zo snel mogelijk naar buiten. De uitgang lijkt gemakkelijk te vinden, maar vaak ontstaat er paniek en weten vele mensen niet meer wat zij moeten doen. Er bestaat ook een kans dat er slachtoffers zijn gevallen, of dat er een beginnende brand is ontstaan. Als de slachtoffers zo snel mogelijk geholpen moeten worden en de brand moet worden bestreden, kan een uitbreiding van de calamiteit worden voorkomen. (de BHV'er is de aangewezen persoon hiervoor.) Om op een goed en verstandig niveau te werk te kunnen gaan, moeten er in een bedrijf één of meerdere BHV’ers aanwezig zijn (arbo verplicht). Zij zijn ervoor opgeleid om met deze situaties om te gaan. Ze kunnen dan ook niet alleen uw leven redden maar ook materialen en eventueel bezoekers!

Sinds 1 januari 1998, is de ondernemer persoonlijk verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening in zijn bedrijf. Daarnaast dient er volgens de Nederlandse wet- en regelgeving in een bedrijf een aantal BHV’ers aanwezig te zijn, dit wordt bepaald op basis van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Hierbij moet wel rekening worden gehouden, dat bij afwezigheid van een BHV’er, deze wel vervangen moet kunnen worden.
Een BHV’er moet de volgende taken kunnen verrichten:


LEH

ﬦ Levensreddende handelingen


BOC
ﬦ Bestrijden van een beginnende brand
ﬦ Ontruiming
ﬦ CommunicatieHoeveel BHV'ers, ploegleiders en/of Hoofd BHV'er?

Het juiste aantal bedrijfshulpverleners moet u vaststellen op basis van de gegevens in deRI&E van uw bedrijf. Belangrijke factoren zijn uiteraard de grootte van uw bedrijf en de bedrijfsprocessen. Er moeten voldoende bedrijfshulpverleners daadwerkelijk aanwezig zijn in uw bedrijf. Met andere woorden: u moet bij het bepalen van het aantal hulpverleners rekening houden met ziekte, vakantie en ploegendiensten. Ook de samenstelling van uw personeelsbestand is van invloed: werknemers met verstandelijke of lichamelijke beperkingen vragen een andere inzet van uw bedrijfshulpverleners dan werknemers zonder beperkingen. Ook de locatie en indeling van uw pand en de daarvoor gebruikte preventie bepaalt hoeveel BHV’ers. Bekijk de opleiding Bedrijfshulpverlening.

Aan de hand van het aantal BHV'ers worden er een of meerdere ploegleiders aangewezen/opgeleid om de BHV'ers doeltreffend hun taken en procedures naar toebehoren te voldoen. Hierbij gedacht aan "elke seconde telt".

Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. Bekijk de opleiding Ploegleider.Werkgevers en grondeigenaren dragen de eindverantwoordelijkheid. Indien de werkgever het beleid ten aanzien van de BHV-organisatie niet zelf kan of wil uitvoeren, dient hij een coördinator of Hoofd BHV'er aan te stellen. De Hoofd BHV'er neemt de organiserende taak over van de werkgever, maar de werkgever blijft eindverantwoordelijk voor het functioneren van de BHV-organisatie. De Hoofd BHV'er is verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren en bewaken van het Arbo-beleid aangaande veiligheid in een bedrijf of instelling. Bekijk de opleiding Hoofd BHV'er.Herhaling

De BHV’er moet op elk moment op een goed niveau zijn vaardigheden kunnen uitvoeren, naast de noodzakelijke oefeningen (ontruiming) moet dan ook jaarlijks een herhalingsdag worden gevolgd. Herhaling voor de Bedrijfshulpverlening enBHV Ploegleiders.

Het organiseren van BHV cursussen is een tijdrovende klus. U dient te bewaken wie, welke opleiding heeft gevolgd en wanneer er weer herhalingscursussen gevolgd moeten worden. Vuurrood Veiligheid kan deze administratie volledig voor u uit handen nemen, zodat u zich volledig kan richten op uw eigen werkzaamheden.U kunt als beroepschauffeur ook bij de opleiding ervoor kiezen uw code 95 regeling uren te maken, klik voor deze optie hier.Ontruiming
Bedrijven die verplicht zijn tot het hebben van een ontruimingsplan, dienen dit plan minimaal één keer per jaar te oefenen door middel van een ontruimingsoefening.Inloopcursus of InCompany

De BHV cursussen kunnen door een ieder aangevraagd worden. Wilt u zelf een cursus volgen of samen met uw collega? Schrijft u zich dan direct in voor onze inloopcursussen. Wanneer u 8 of meer personen wilt opleiden tot BHV-er, vraagt u dan een offerte op maat aan via onderstaande link.