Hoofd Bedrijfshulpverlener

  

altWerkgevers en grondeigenaren dragen de eindverantwoordelijkheid voor veiligheid op de werkvloer. Indien de werkgever het beleid ten aanzien van de BHV-organisatie niet zelf kan of wil uitvoeren, dient hij een coördinator of Hoofd BHV'er aan te stellen. De Hoofd BHV'er neemt de organiserende taak over van de werkgever, maar de werkgever blijft eindverantwoordelijk voor het functioneren van de BHV-organisatie. De Hoofd BHV'er is verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren en bewaken van het Arbo-beleid aangaande veiligheid in een bedrijf of instelling.

 

Voor de persoon die hiermee belast is / wordt heeft Vuurrood in een van onze opleidingcentra de mogelijkheid om deze op te leiden gericht in vele situaties en branches. De opleiding Hoofd BHV is opgezet rondom de kwaliteit en managementcirkel welke beschreven is in de praktijkrichtlijn NPR 5001 `Model voor arbo-managementsysteem` van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI). De opleiding kan via Vuurrood geëxamineerd worden, maar ook door het NIBHV.

 

Cursus inhoud

Tijdens de opleiding Hoofd BHV komen de volgende onderdelen aan de orde:   

- Introductie Hoofd BHV (Wettelijk kader, BHV, vastlegging, opleiding(en), alarmerings- en waarschuwingsprocedures, deskundige diensten)

- Arbo-zorg (Arbo.managementsysteem, arbo-beleid, vastlegging)

- Inventarisatie (operationele regelkring, risico-inventarisatie en evaluatie, restrisico, Arbo-dienst)

- Organisatie en beheer (organisatie BHV planning, vergoedingen, verzekering, budget);Auditing (uitvoeren van audits, brandveiligheidseisen, beveiligingsinstallaties, veilig gebruik van het gebouw)

- Pakket van eisen (Arbo-wet, RI&E, deskundigen en Arbo-diensten, BHV functionarissen, brandpreventie en BHV, brandveiligheidconcept, gebruiksvergunning, arbeidsinspectie en BHV).  


Cursusduur

Drie dagen van 2 dagdelen, waarvan twee dagen aaneengesloten en een dag na een periode van ongeveer zestien weken ( minimaal tien weken). In de tussenliggende periode moet de cursist een opdracht uitwerken: het opstellen van een stappenplan om te komen tot een BHV-organisatie voor de eigen werksituatie. Op de laatste cursusdag moet het plan worden gepresenteerd aan een examencommissie. (Voor het uitwerken van de opdracht moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van zestig tot tachtig uur.) Cursustijden: zie online cursuskalender (bij InCompany maatwerk mogelijk)


Beginsituatie

De opleiding Hoofd BHV kent geen formele begineisen. De opleiding is bedoeld voor personen die:

- Management verantwoordelijkheid dragen binnen de organisatie

- Algemene managementvaardigheden beheersen, zoals leidinggevende en communicatieve vaardigheden

- Verantwoordelijk zijn/gaan worden voor het opzetten, implementeren en bewaken van het Arbo-beleid aangaande veiligheid in een bedrijf of instelling en/of aangesteld zijn/worden als Coördinator/Hoofd BHV'er.

- Een MBO/HBO niveau bezitten waarbij de voorkeur uitgaat naar HBO (toelatingseis).

 

Toetsing en certificering

Er wordt u een schriftelijk examen afgenomen op de laatste cursusdag. Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat het Diploma Coördinator/Hoofd BHV van Vuurood of het NIBHV. Het certificaat dient jaarlijks opgehaald te worden.

  

Locatie

Een van de Vuurrood-opleidingscentra of desgewenst op eigen locatie (InCompany). Bekijk de verschillende locaties door heel Nederland via het online inschrijfproces.

 

Leeftijd
Minimaal 18 jaar.

 

Aantal deelnemers
Maximaal 12 personen per instructeur.

 

Mee te nemen
Gesloten schoeisel, gemakkelijk zittende kleding en geldig legitimatiebewijs. Eventueel bedrijf RI&E en BHV-plan.

 

Richtprijs inloopcursus

Opleiding Hoofd BHV 3 dagen €1.100,- per cursist. (geen extra kosten)

Dit is inclusief:
·          locatie voor theorie- en praktijklessen
·          lesmateriaal
·          examengelden en certificaat
·          instructeurs
·          koffie / thee
·          uitgebreide lunch

 

Datum/data
Zie de online cursuskalender voor de verschillende data. InCompany is in overleg vast te stellen. Avonden en weekenddagen zijn ook mogelijk.