VCA opleidingen

 

 

 VCA Basis  |  VCA VOL  |  VCA Examen  |alt

 

Sinds 2004 is VCA Basis en VCA VOL ingevoerd.  Als u een VCA 1 certificaat wilt vervangen, kies dan voor VCA Basis. Als u een VCA 2 certificaat wilt vervangen kies dan voor VCA VOL. U kunt meteen de VCA VOL cursus volgen, u hoeft niet eerst VCA Basis te volgen.

 

Let op: als uw VCA 1 certificaat verloopt, dan verloopt ook automatisch uw VCA 2 certificaat. Volg dan meteen VCA VOL. Dit certificaat is dan 10 jaar geldig.

 


Er worden twee veiligheidskwalificaties verplicht gesteld voor twee belangrijke doelgroepen, nl.

1. Basisveiligheid VCA (B-VCA) voor operationele medewerkers en

2. Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA), voor diegenen die leiding geven aan de operationele medewerkers.

Deze laatste kwalificatie is volledig gebaseerd op de oude kwalificatie Veiligheid voor Leidinggevenden VCA (VCA VOL), met daarin geïntegreerd een aantal aspecten uit Basisveiligheid die noodzakelijk worden geacht voor leidinggevenden.

 

VCA Basis

De kwalificatie Basisveiligheid VCA omvat basiskennis van onder meer: Wet- en regelgeving, begrip 'risico', preventie, beheersmaatregelen, oorzaken, ijsbergtheorie, herkennen onveilige handelingen en situaties, ongevallenrapportage, werkvergunningen, gevaarlijke stoffen, branden, explosie, besloten ruimtes, gereedschappen en machines, hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen, werken op hoogte, lassen, elektriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

VCA VOL

De kwalificatie Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA omvat kennis van onder meer: Wet- en regelgeving, Europese richtlijnen, ontstaan van ongevallen, basisoorzaken, ijsbergtheorie, methodes om veilig werken te bevorderen, herkennen onveilige handelingen en situaties, organiseren/houden van toolbox vergaderingen, VCA-certificering, werkvergunningen, veiligheidsprocedures, taakrisicoanalyse, gevaarlijke stoffen, risico en beheersmaatregelen van geluid, elektriciteit, straling, asbest, bedrijfsnoodplan, ergonomie met daarin geïntegreerd de voor de leidinggevende noodzakelijk geachte aspecten uit Basisveiligheid VCA.

 

VIL-VCU

De Technische Commissie VCU heeft eind- en toetstermen gedefinieerd voor de nieuwe kwalificatie Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden, Uitzend- en detacheringbureaus. VCU (VIL-VCU). Deze VIL-VCU eind- en toetstermen zijn gebaseerd op de eind- en toetstermen van de Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) die voor een groot deel onverkort en ongewijzigd overgenomen zijn in de VIL-VCU.

Voor de VIL-VCU doelgroep zijn de VCA VOL eindtermen op 2 punten aangepast: 1. deze zijn aangevuld met eindtermen die voor het goede functioneren van de intercedenten en leidinggevenden in de uitzendbranche van belang zijn. 2. VCA VOL eindtermen, die voor deze doelgroep minder relevant waren, zijn vervallen of aangepast. Dit naar het oordeel van de TC-VCU.

Overgangsregeling
Voor nieuw uit te geven VCU certificaten geldt dat Intercedenten en Leidinggevenden ten vroegste m.i.v. 1 september 2003 en ten laatste m.i.v. 1 januari 2004 over het certificaat VIL-VCU dienen te beschikken. Bestaande VOL-VCA certificaten - dus behaald vóór 1 januari 2004 - blijven hun geldigheid van 10 jaar behouden. Zodra deze geldigheidsduur is verstreken dient de intercedent of leidinggevende het certificaat VIL-VCU te behalen.

 

Inloopcursus of InCompany

De VCA cursussen kunnen door een ieder aangevraagd worden. Wilt u zelf een cursus volgen of samen met uw collega? Schrijft u zich dan direct in voor onze inloopcursussen. Wanneer u 8 of meer personen wilt opleiden met VCA, vraagt u dan een offerte op maat aan via onderstaande link.