VCA Basis   |VCA VOL   |VCA Examen   |

VCA Basisveiligheid

 

altVeel ongevallen en bijna-ongevallen zijn terug te voeren op gebrek aan kennis of onvoldoende bewustheid van de risico's bij diegenen die het werk uitvoeren of die daarbij direct betrokken zijn, bijvoorbeeld de leidinggevende. Werkgevers zijn vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht hun werknemers instructie te geven over veiligheid.

Belangrijke verbeteringen in de veiligheidsprestaties kunnen dan ook bereikt worden door meer en betere, op veiligheid gerichte scholing van de medewerkers, met als doel vergroting van de kennis en vaardigheden en de bewustwording van veiligheidsrisico's. Het VCA Basis certificaat is 10 jaar geldig en in verschillende talen te volgen.

   

Cursus inhoud   

De cursus Basisveiligheid VCA is een algemene veiligheidscursus, die ondermeer verplicht is bij het VCA certificaat voor bedrijven. Er wordt o.a. behandeld in deze cursus:

Arbo-wet
Veilig werken met gereedschap
Persoonlijke beschermingsmiddelen  (PBM)
Gevaarlijke stoffen
Werken in besloten ruimten
Stimuleren van veilig gedrag

 

Cursusduur

1 dag, 2 dagdelen. Cursustijden: zie online cursuskalender (bij InCompany maatwerk mogelijk)


Beginsituatie
Er zijn geen specifieke toelatingseisen. Deze VCA Basis cursus is bestemd voor iedere werknemer die in het kader van VCA het certificaat 'VCA Basisveiligheid' moet halen en richt zich op veilige uitvoering van werkzaamheden en minimalisering van risico's.

 

Toetsing en certificering
De VCA Basis cursus wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Het afsluitende examen is erkend door het ECABO en het NSVV.

 

Locatie 

Een van de Vuurrood-opleidingscentra of desgewenst op eigen locatie (InCompany). Bekijk de verschillende locaties door heel Nederland via het online inschrijfproces.

 

Aantal deelnemers

Maximaal 20 personen per instructeur. 

  

Leeftijd  

Minimaal 16 jaar oud.

 

Richtprijs

VCA Basis opleiding 2 dagdelen €298,- excl. BTW per cursist. (geen extra kosten)

Dit is inclusief:
·          locatie voor theorie- en praktijklessen
·          lesmateriaal
·          examengelden en certificaat
·          instructeurs 
·          koffie / thee
·          uitgebreide lunch

 

Extra's

Het examen kan in verschillende talen worden afgenomen. Ook is er de mogelijkheid om een voorleesexamen aan te vragen. Meer info...

 

Datum/data

Zie de online cursuskalender voor de verschillende data. InCompany is in overleg vast te stellen. Avonden en weekenddagen zijn ook mogelijk.