Ontruimingsplan en BHV-plan


Ondanks vele voorzorgsmaatregelen en preventievoorzieningen kan het toch voorkomen dat er in een gebouw ontruimt moet worden. Om dit goed te laten verlopen wordt er een ontruimingsplan opgesteld.

In een ontruimingsplan wordt, door middel van procedures, aangegeven wie welke actie moet uitvoeren in geval van calamiteiten. De procedures dienen toegespitst te zijn op het gebouw en de mensen in het gebouw. Daarnaast worden de taken van de mensen die een rol spelen bij het ontruimen weergegeven. Denk hierbij aan de directie of een bedrijfshulpverlener.


Het doel is om een draaiboek te hebben waarin staat wat er moet gebeuren als er zich een calamiteit voordoet.

Het aanwezig zijn van een actueel ontruimingsplan binnen een bedrijf is natuurlijk een must, maar dit alleen is niet voldoende. Een ontruimingsplan is waardeloos als de mensen binnen het gebouw, en zeker iedereen die een rol heeft tijdens een ontruiming, niet op de hoogte zijn van de inhoud van het ontruimingsplan. Het is dan ook van essentieel belang om na het samenstellen van het ontruimingsplan iedereen op de hoogte te stellen van zijn of haar taken en verantwoordelijkheden.

Ook voor toetsing door de brandweer is het handig een ontruimingsplan te hebben. Hiervoor is de serie NTA 8112 'Leidraad voor een ontruimingsplan' samengesteld. Het ontruimingsplan maakt deel uit van het BHV-plan van een bedrijf of instelling. Na het uitvoeren van de Risico inventarisatie en -Evaluatie zullen er naar aanleiding van de restrisico’s (de overgebleven, ongedekte risico’s) een BHV-organisatie opgesteld moeten worden met als basis het BHV-plan.

Het BHV-plan wordt opgesteld volgens de NEN 4000 en geeft een heldere beschrijving van de totale BHV-organisatie van uw bedrijf. Hierin staat onder andere vastgelegd hoe incidenten en calamiteiten worden beheerst, welke materialen, middelen en voorzieningen er ingezet en onderhouden dienen te worden. Voor onder andere bedrijven die gebruik maken van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie bevat het BHV-plan een ontruimingsplan conform de NEN 8112.


Vuurrood kan voor elk type gebouw een BHV-plan en/of een ontruimingsplan maken dat geheel is afgestemd op het desbetreffende gebouw.


Werkwijze:

Informatie verzamelen over het gebouw, organisatie en installatie(s) door middel van een intakegesprek, bouwtekeningen en/of rondgang door het gebouw (eventueel in combinatie met de uitvoering van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie).

Er wordt bepaald welke functie(s) het gebouw heeft en welk deel van de NEN-norm hiervoor geschikt is.


Het Ontruimingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

* Situatietekening

* Gebouwgegevens

* Installatiegegevens

* Bedrijfshulpverleningsorganisatie/ verantwoordelijken

* Alarmeringsprocedures

* Ontruimingsprocedures

* Verzamelpunten

* Taken medewerkers

* Taken receptie/directie

* Taken BHV/Ploegleider BHV/Hoofd BHV

* Salvage

* Ontruimingsplattegronden (aparte opdracht).


Aanlevering van het plan zowel in een map als digitaal.


Certificering:

Het ontruimingsplan wordt uitgevoerd volgens de landelijke erkende NEN-8112 norm. Indien gewenst sturen wij het ontruimingsplan naar de plaatselijke brandweer ter goedkeuring.


Prijs:

Prijzen op aanvraag (afhankelijk van grootte van het gebouw en organisatie).

alt