Risico Inventarisatie & Evaluatie

 

Met een RI&E zet u deze risico's op een rij.
U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E.
Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle risico's in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico's voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. En dus ook het financiële risico.

 

De RI&E is niet ingewikkeld maar wel verplicht voor bijna iedere ondernemer met personeel! U moet er gewoon even voor gaan zitten met Vuurrood.

Belangrijk is de RI&E wél. Zo belangrijk dat de overheid hem verplicht heeft gemaakt voor vrijwel alle ondernemers met personeel.

 

Wilt u weten of u ook RI&E-plichtig bent?

Werkgevers met 10 of minder werknemers
Vanaf 1 juli 2005 hoeven bedrijven met maximaal 10 werknemers hun RI&E niet langer te laten toetsen door de arbodienst, mits ze gebruik maken van een goedgekeurd branche-specifiek RI&E-instrument zoals dat te downloaden is van www.rie.nl.

 

Werkgevers tot en met 25 werknemers
Werkgevers tot en met 25 werknemers kunnen volstaan met een 'lichtere' (schriftelijke) toets mits ze gebruik maken van een RI&E-instrument dat door werkgevers en werknemers op branche- of sectorniveau is vastgesteld.
In overige situaties zal de arbodienst of een geregistreerde arbodeskundige moeten toetsen (incl. bedrijfsbezoek) en zal dus de regeling onder 'overige werkgevers' gelden.

 

Overige werkgevers
Voor een werkgever met meer dan 25 werknemers in dienst en voor een werkgever met 25 of minder medewerkers, maar waar geen op branche- of sectorniveau vastgestelde RI&E van toepassing is, blijft alles bij het oude. De werkgever dient de RI&E ter toetsing voor te leggen aan de arbodienst of aan een geregistreerde arbodeskundige. Deze zullen de RI&E toetsen op basis van de voorschriften.

 

Door middel van een vluchtweg analyse en een risico-inventarisatie is het mogelijk om de zwakke punten van de vluchtwegsignalering van een gebouw te beoordelen.

Er wordt o.a. gekeken naar:

- bestaande vluchtroute’s

- verwijzingen

- noodtrappenhuizen

- vluchtdeuren

- noodverlichtingen

- aanwezige veiligheidsborden volgens NEN-normen

Na deze analyse volgt rapportage en aanbeveling.

Bekijk ook: Gevaarlijke stoffen inventariseren in 4 stappen

 

Wilt u ook een RI&E laten opmaken door Vuurrood Veiligheidsopleidingen. Vraag dan nu een vrijblijvende offerte aan.