Workshop Eerste Hulp, Reanimatie en AED

 alt

Op ieder mens rust de plicht naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Tijdens de training leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De workshop wordt gegeven door een arts en/of instructeur Eerste Hulp.

 

Deze training is gericht op "Basale Reanimatie" en "Bediener Automatische Externe Defibrilator (AED)". De opleidingen worden gegeven overeenkomstig de voorschriften van het Nederlandse Reanimatieraad. De workshop trainingen zijn bestemd voor degene, die in voorkomende gevallen op verantwoorde wijze eerste hulp wil verlenen aan een medemens die een hartstilstand krijgt. Hij/zij is na het volgen van de training in staat de veiligheid te waarborgen, een hartstilstand te herkennen, professionele hulp in te schakelen en het slachtoffer op de juiste wijze te reanimeren en de AED op de juiste wijze te bedienen.

Deze training is in te richten op bedrijfssituatie.

 

Inhoud

In deze training wordt u uitgelegd wanneer en hoe te handelen bij een ongeluk. U gaat o.a. oefenen op een reanimatiepop en in combinatie met een AED apparaat.

 

Duur

Deze training is minimaal 90 minuten tot 4 uur, 1 dagdeel. (bij InCompany maatwerk mogelijk)

 

Beginsituatie

Er zijn geen specifieke toelatingseisen.

 

Toetsing en certificering

Toetsing is niet van toepassing. Het gaat om de praktijk, kennis over hoe te handelen bij ongelukken. Keurmerk: Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)

 

Locatie

Een van de Vuurrood-opleidingscentra of desgewenst op eigen locatie (InCompany).

 

Aantal deelnemers

Maximaal 8 personen per instructeur.

 

Mee te nemen

Gesloten schoeisel, gemakkelijk zittende kleding.

 

Leeftijd

Minimaal 16 jaar oud

 

Richtprijs

Workshop Eerste Hulp, Reanimatie en AED. 1 dagdeel vanaf €130,- excl. BTW per cursist. (geen extra kosten)

Dit is inclusief:
·          locatie voor theorie- en praktijklessen
·          lesmateriaal
·          examengelden en certificaat
·          gebruik Eerste Hulp materiaal
·          instructeurs 
·          koffie / thee
·          uitgebreide lunch

 

Datum/data

InCompany is in overleg vast te stellen. Avonden en weekenddagen zijn ook mogelijk.

Verkorte workshop reanimatie met AED:

Tijdsduur training: per 8 cursisten vanaf 90 minuten.
Dit wordt om de groep herhaald totdat iedereen op de werkvloer deze training heeft gevolgd. Deze training geeft de werknemer of bewoner kennis van een reanimatie en meer zekerheid/souplesse in het hulpverlenen ook met gebruik van een AED