Wetgeving
 

Elk land heeft haar eigen wetgeving, zo ook Nederland. Zo heb je bijvoorbeeld de Burgerwet, de Arbowet, men moet op verschillende niveaus (landelijk, regionaal, gemeentelijk) vergunningen hebben, en zo heb je ook keurmerken en ISO en NEN normen waar rekening mee dient gehouden te worden. Branchegericht en ook weer gebaseerd op werkgever en grondeigenaar. Een hele regelgeving!

Op deze pagina en in het submenu vind je wat informatie over de regelgeving omtrent de veiligheidsbranche.

 

Wat belangrijke punten uitgelicht:

BHV en Arbowet | Kind EHBO en ArbowetOnderwijs en ArbowetRI&ENEN 4000 |  Aansprakelijkheid | Reanimeren ja of neeStraf- en Civiele recht |


Arbowet
De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft iedereen wel eens van gehoord.  De Arbowet heeft tot doel dat de arbeidsomstandigheden bij alle werkgevers in Nederland, ongeacht het aantal werknemers, gelijkwaardig zijn. Daarnaast is het een leidraad voor het bedrijfsleven om veiligheid te bieden op de werkvloer.

De wet bestaat verder uit het arbobesluit, de arboregeling en de arbobeleidsregels. Het arbobesluit bevat voorschriften voor een goed arbobeleid. In de arboregeling staan voorschriften voor specifieke onderwerpen beschreven. In de arbobeleidsregels staan de richtlijnen voor de uitvoering van de wet.

Door deze Arbowet moeten er opleidingen en trainingen worden gevolgd, zoals bijvoorbeeld de opleiding Bedrijfshulpverlening (BHV), en zijn er strikte regels om te volgen. Meer info...

 

Verantwoordelijkheid
Werkgevers zijn primair verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden in hun bedrijf. Werkgevers en werknemers werken samen aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De Arbodienst kan daarbij adviseren. De Arbeidsinspectie ziet er op toe dat werkgevers de Arbowet naleven.

 

Welke eisen stelt de brandweer aan de veiligheid en welke eisen stelt de Arbowet?
De brandweer toetst de veiligheid aan de gebruiksvergunning en het bouwbesluit. Daarnaast houden zij tevens rekening met gemeentelijke verordeningen. De eisen die de Arbowet stelt, staan voornamelijk opgetekend in artikel 3 van de Arbowet. Het verschil/geschil tussen de brandweer en de Arbowet zit hem in de invalshoek:
De brandweer kijkt voornamelijk naar de technische/praktische aspecten ter voorkoming van grootschalig (im)materieel leed, de Arbowet kijkt voornamelijk naar de menselijke aspecten ter bevordering van het welbevinden van de mens op de werkplek.

Voorbeeld: De brandweer schrijft voor dat bepaalde deuren in een discotheek open moeten blijven met het oog op vrije vluchtwegen, de Arbowet wil ze juist dicht in verband met geluidsoverlast. Onze adviseurs kunnen u in deze situaties van advies dienen; dat werkt niet alleen verhelderend maar ook kostenbesparend.

 

Links

Arbeidsomstandighedenwet 1998 en Arbeidsomstandighedenbesluit, http://wetten.overheid.nl (kijk onder wet- en regelgeving) en  www.arboonline.nl