NEN 4000

 

Definitieve versie NEN 4000 'Bedrijfshulpverlening' en de RI&E.

Om de werkgever te helpen met de vertaalslag van de Risico Inventarisatie en -evaluatie (RI&E) naar een passende hulpverleningsorganisatie heeft de normcommissie Bedrijfshulpverlening onder leiding van het Nederlands Normalisatie Instituut de norm NEN 4000 'Bedrijfshulpverlening' opgesteld. De norm is tot stand gekomen door samenwerking tussen opleiders, adviseurs, overheid en gebruikers.
NEN 4000 gaat uit van een Bedrijfshulpverleningsbeleid, dat gedragen wordt door de directie en periodiek wordt beoordeeld. Vanuit de geïnventariseerde risico's en de maatgevende factoren - die nu niet meer in de wet beschreven zijn - volgt een BHV-plan. Dat plan is de basis voor een BHV-organisatie. Opleiding, herhaling, nascholing en oefeningen zijn erop gericht de BHV-organisatie te versterken om op een noodsituatie voorbereid te zijn en te blijven. De norm geeft ook een indicatie voor de hoeveelheid BHV'ers en noemt certificering als mogelijkheid. Dat kan zowel certificering zijn van personen, BHV-organisaties of een heel bedrijf of instelling.