Eerste Hulp aan Kinderen en de Arbowet

 

Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
De nieuwe wet Kinderopvang is per 1 januari 2010 van kracht. Op basis van die wet zijn ook bepalingen opgenomen ten aanzien van de Eerste Hulp.


Het Ministerie van OC&W en GGD Nederland stellen de volgende eis:

1.    Vanaf 1 januari 2010 moeten gastouders in het bezit zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van First Aid International™ (FAI)

of
2.    Een geldig diploma Eerste Hulp waarop is aangetekend dat u de cursus Eerste Hulp aan Kinderen met goed gevolg heeft doorlopen.

 

Gastoudergezinnen

GGD inspecteurs voeren de controle uit of gastouders een opleiding hebben gevolgd die aan de eindtermen van First Aid International™ (FAI) of Het Oranje Kruis voldoet. De enige manier waarop men daarvan 100% zeker kan zijn is wanneer de gastouder in het bezit is van een geregistreerd* certificaat van Eerste Hulp aan Kinderen van First Aid International™ (FAI) of Het Oranje Kruis of dat deze registratie is vermeld op het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.
Deze documenten worden uitsluitend afgegeven door bevoegde beoordelaars van
First Aid International™ (FAI) of Het Oranje Kruis (een instructeur Eerste Hulp aan Kinderen en een instructeur PBLS/AED van de NRR) als de kandidaat aan de eindtermen van de cursus heeft voldaan.
 
*)Geregistreerde moduleverklaringen zijn herkenbaar aan het diplomanummer dat erop vermeld staat en de vervaldatum. Ontbreekt dit nummer dan heeft u te maken met een bewijs van deelname, dat geen toetsing aan de eindtermen garandeert en niet door First Aid International
™ (FAI) of Het Oranje Kruis wordt verstrekt.

 

Ik wil graag de cursus Eerste Hulp aan Kinderen volgen...